Wet langdurige zorg

De Wet Langdurige Zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstig verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking. Dit betreft alle leeftijden.

Wij leveren de volgende vormen van zorg binnen de WLZ:

 • Huishoudelijke hulp aan alle doelgroepen
 • Ambulante Begeleiding aan cliënten met een grondslag VG
 • Ambulante Begeleiding aan cliënten met psychiatrische problematiek
 • Ambulante Begeleiding aan doelgroep Jeugd
 • Ambulante Begeleiding aan cliënten met een verslavingsproblematiek


Wanneer komt u in aanmerking voor WLZ-zorg?

De indicatie is mogelijk als u aan deze drie voorwaarden voldoet:

 • U heeft een lichamelijke ziekte of beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), en/of een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuigelijke beperking. Dit wordt de grondslag genoemd (dit wordt bepaald door het CIZ).
 • Het is duidelijk dat u blijvend (=levenslang) zorg nodig heeft.
 • U heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.


Vaak is WLZ-zorg thuis mogelijk. Dat kan als uw situatie thuis geschikt is om veilig en verantwoord zorg te krijgen, dit kan middels een Modulair Pakket Thuis (MPT). Het zorgkantoor bespreek dit met u en beoordeelt de situatie. Als zorg thuis verantwoord is, hoeft u dus niet naar een zorginstelling (zoals een verpleeghuis) te verhuizen als u een WLZ-indicatie krijgt. Het kan ook zijn dat u op de wachtlijst staat voor een verpleeginstelling, waardoor het nodig is dat u tijdelijk hulp krijgt, waarbij het thuis zijn verantwoord is.

Bij de overgang naar WLZ-zorg verandert de eigen bijdrage. Het CAK berekent de eigen bijdrage voor WLZ-zorg thuis. U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK (https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp).

Indien u reeds huishoudelijke ondersteuning en/of begeleiding (meer informatie hierover onder het kopje “Begeleiding”) ontvangt via BiOns vanuit de WMO en uw indicatie wijzigt naar WLZ, kan dit gecontinueerd worden. U dient dit wel zelf aan te geven aan BiOns, zodat wij de zorg voor u om kunnen zetten van de gemeente naar het Zorgkantoor.

Voor de WLZ hebben wij een overeenkomst met zorgkantoor Menzis. 

 Onafhankelijke cliëntenondersteuner

Cliëntondersteuning helpt de verzekerde om de juiste keuzen te maken over hoe passende zorg kan worden gerealiseerd. Het is van belang dat verzekerden op de hoogte zijn van hun rechten en mogelijkheden, weten welke zorgaanbieders voor hen beschikbaar zijn en op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden.

Cliëntondersteuning kan onder andere worden geboden:

 • bij het maken van een keuze voor leveringsvorm (opname, vpt, mpt, pgb of combinatie mpt-pgb) en zorgaanbieder. Hier hoort ook bij het verstrekken van informatie over de diverse leveringsvormen en het zorgaanbod, cliëntenrechten en uitleg over relevante processen met betrekking tot wachttijden, zorgtoewijzing en start van de zorgverlening;
 • bij het opstellen van een persoonlijk plan bij mpt en/of pgb;
 • wanneer de verzekerde niet tevreden is over de zorg die door de zorgaanbieder wordt geleverd;
 • bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan en bij zorgplanbesprekingen.

Als u een Wlz-indicatie heeft, kunt u terecht bij een cliënt­ondersteuner via het zorgkantoor. Het zorgkantoor levert zelf ondersteuning en heeft afspraken met organisaties voor cliënt­ondersteuning.

De cliëntondersteuner is er speciaal voor u. U hoeft niet te betalen voor cliëntondersteuning. Voor meer informatie kijk op https://www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning