Ondersteunende Begeleiding

Ondersteunende Begeleiding

BiOns biedt begeleiding aan jeugdigen en (jong-)volwassenen die door verschillende oorzaken in de problemen zijn gekomen. Onze doelgroep kent meestal meerdere problemen op diverse domeinen en kan derhalve omschreven worden als complex. Vaak is er sprake van een al langere hulpverleningsgeschiedenis. Het betreft jeugdigen en jongeren met een verstandelijke beperking , psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met gedragsproblemen of een vorm van verslaving. 
Ook bieden wij begeleiding aan ouderen die naast huishoudelijke verzorging ook begeleiding nodig hebben.

Problematiek
Onze cliënten zijn vanwege uiteenlopende omstandigheden onvoldoende in staat goed voor zichzelf te zorgen. Er is doorgaans sprake van onvoldoende structuur en voorspelbaarheid in de dag, feitelijk een ontbrekende daginvulling, en problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling of gewetensontwikkeling. In het geval van ouderen is er soms sprake van eenzaamheid, het niet (meer) in staat zijn om structuur en regelmaat aan te brengen of beginnende dementie.
Tevens zijn er regelmatig financiële problemen, hetgeen stress en onrust veroorzaakt.

Visie BiOns
BiOns biedt zorg vanuit een laagdrempelige benadering. Onze kernwaarden respect, verbondenheid, geborgenheid en gelijkwaardigheid lopen als een rode draad door onze organisatie en zijn verweven in hoe wij met onze cliënten omgaan. Wij investeren nadrukkelijk in het cliëntcontact, zodat er een basis gelegd is voor een goede samenwerking met de cliënt. In het persoonlijk plan worden de individuele ontwikkelingsdoelen beschreven, deze worden periodiek multi-disciplinair geëvalueerd, altijd in het bijzijn van de cliënt. Onze kracht is de betrokkenheid bij de cliënt, het doorzettingsvermogen, hands-on en het creatief zijn in het zoeken naar oplossingen.

Wat hebben wij te bieden
Wij bieden ondersteunende begeleiding aan jeugdigen en volwassenen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg (zowel Zorg in Natura als PGB). U wordt dan begeleid door één van onze ambulant begeleiders. De begeleiding die u nodig heeft wordt met een ieder persoonlijk afgestemd nadat er een beschikking vanuit de gemeente is en beschreven in een persoonlijk plan. De ambulant begeleider komt bij u thuis en helpt met tal van zaken. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het leren omgaan met geld, het begeleiden naar werk, hulp bij het invullen van formulieren, het zelfstandig leren wonen of het onderhouden van contacten. Ook bieden wij opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding.

Bewindvoering en curatelestelling
Cliënten van BiOns hebben vaak moeite hun eigen financiën te ordenen of missen door hun verstandelijke beperking het in- en overzicht om hun eigen financiën te kunnen beheren. Hierdoor kunnen schulden ontstaan. BiOns heeft diverse goede contacten met bewindvoerders en curatoren die alle financiële zaken van onze cliënten onafhankelijk regelen.

Wachttijden
Op dit moment is er geen wachttijd met betrekking tot begeleiding. In de praktijk betekent dit dat wanneer er een beschikking is vanuit de gemeente of een indicatie vanuit het zorgkantoor, wij de zorg binnen één week kunnen opstarten.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Frans Poppe, zorgmanager via telefoonnummer 085 - 85 00 163 of per email franspoppe@bions.nl.

Op het gebied van WMO en Jeugdwet werken samen met:

- Samen14, dit betreft een samenwerkingsverband van 12 Twentse gemeenten (Borne, Dinkelland, Enschede,
  Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden)

- Gemeente Almelo en Hof van Twente

- Gemeente Staphorst, Meppel, De Wolden en Hoogeveen, Westerveld Aa en Hunze, Noordenveld en Zwartewaterland

- Gemeente Dalfsen

- Gemeente Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

- Gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen, Deventer en Olst-Wijhe

- Gemeente Scherpenzeel, Veenendaal en Renswoude


En tevens werken wij samen met:

- Zorgkantoor Menzis in het kader van de Wet Langdurige Zorg

- Ketenpartners; denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met Thuiszorg Aura gevestig in de Achterhoek

- Reïntegratiebedrijven

- UWV

- Reclassering

- Particulieren welke ondersteuning nodig hebben in de begeleiding van bijvoorbeeld hun zoon of dochter.

 

Kwaliteit

BiOns voert zelf jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uit onder al haar cliënten, om zo te kunnen sturen op verbetering van kwaliteit. Daarnaast zal iedere 3 jaar (volgende is in 2021) een extern bureau het cliënttevredenheidsonderzoek voor ons uitzetten, waarmee wij voldoen aan vastgestelde kwaliteitsstandaarden.

In januari 2018 heeft Buntinx training & consultancy een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteitservaringen van cliënten en ambulant begeleiders van BiOns. Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de zgn. Quality Qube methode welke is opgenomen in de VGN waaier. Deze methode is gericht op het verbeteren van de kwaliteit binnen de organisatie. Het onderzoekt en rapporteert op elk niveau zowel de positieve kwaliteitservaringen (waarderingen) als ervaringen met betrekking op zaken die voor verbetering vatbaar zijn.
De uitkomsten van het onderzoek zijn positief te noemen.
Cliënten met ambulante ondersteuning geven gemiddeld een 9,3 als waardering.

Alle uitkomsten van het onderzoek zijn vastgelegd, zowel de waarderingen als de voor verbetering vatbaar, op zo geheten Kwaliteit-Verbeter-Kaarten. Deze worden per sector en team besproken en eventueel in een plan van aanpak weggezet. Ook begeleiders zijn tevreden over de kwaliteit welke door het BiOns geleverd wordt.
De uitkomsten van het totale onderzoek zijn vastgelegd in een Rapportage welke desgevraagd beschikbaar gesteld wordt aan Zorgkantoor en gecontracteerde Gemeenten.

 

Zorgkaart Nederland

BiOns is terug te vinden op Zorgkaart Nederland: https://www.zorgkaartnederland.nl/


Hier kunt u op basis van uw ervaringen met medewerkers van BiOns uw review schrijven over de dienstverlening. Ook kunt u lezen wat andere cliënten zeggen over de kwaliteit van BiOns. Wij nodigen u van harte uit hier gebruik van te maken.