Werken bij BiOns

Vindt u het als thuiszorgmedewerker of ambulant begeleider belangrijk om in een klein en hecht team samen te werken, met meer verantwoordelijkheid en gezamenlijke betrokkenheid?

Bent u op zoek naar een werkomgeving met uitstekende arbeidsvoorwaarden waarin de cliënt centraal staat? Informeer dan naar de mogelijkheden.
We zijn bereikbaar via telefoonnummr: 085 - 85 00 163 of per mail: info@bions.nl

 

Thuiszorg

Wij zijn in diverse regio's altijd op zoek naar gedreven medewerkers, kijk op Indeed.nl voor het actuele aanbod.

Wat vragen wij van onze thuiszorgmedewerksters:

 • Kennis en ervaring op het gebied van diverse huishoudelijke taken en/of ondersteunende begeleiding
 • Goede sociale vaardigheden
 • Goed zelfstandig kunnen werken
 • Tenminste 21 jaar
 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Goed in een team kunnen werken

 Wat biedt BiOns:

 • Werken in kleine zelfsturende teams
 • Veel eigen verantwoordelijkheid
 • Informele werksfeer
 • Mogelijkheden tot parttime werken
 • Salariëring conform CAO-VVT
 • Uitzicht op een vast contract
 • Pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn

Uw sollicitatiebrief en c.v. kunt u mailen naar info@bions.nl.

Ondersteunende Begeleiding

We hebben op dit moment vacatures voor Ambulant Begeleiders in de gemeenten Veenendaal, Scherpenzeel en Woudenberg. 

Wat vragen wij van onze ambulant begeleiders:

 • Opleiding SPW of SPH, met bij voorkeur enige ervaring als ambulant begeleider (niveau 3 en 4)
 • Zeer zelfstandig kunnen werken, met veel eigen initiatief
 • Open mind
 • Creatief in het bedenken van oplossingen
 • Goed in teamverband kunnen werken

Wat biedt BiOns:

 • Informele en open werksfeer
 • Veel eigen verantwoordelijk
 • Werken in een zeer betrokken maar ook gezellig team
 • Mogelijkheden tot parttime werken
 • Salariëring conform CAO-Gehandicaptenzorg
 • Uitzicht op een vast contract
 • Pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn

Uw sollicitatiebrief en c.v. kunt u mailen naar info@bions.nl.

Lid Raad van Commissarissen

Wij zijn met ingang van 01 juli 2021 op zoek naar 2 leden voor de RvC, waarvan de voorzitter reeds per 01-01-2021 is benoemd.  

Lid voor de Raad van Commissarissen die beschikt over affiniteit met de zorg

Lid voor de Raad van Commissarissen die beschikt over affiniteit met financiën

Wij vinden het van belang dat:

 • De zorg sector uw interesse heeft zowel in politieke als in maatschappelijke context.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring is gewenst
 • Kennis van de Governance Code
 • Woonachtig en/of affiniteit met het werkgebied is een pré.

Raadpleeg onderstaande profielschets voor de functie-eisen.

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in één van deze vacatures kunt u reageren naar BiOns BV tot uiterlijk 30 mei. Indien u wordt geselecteerd wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op 4 juni. Daarna zal  een kennismaking plaatsvinden met de Ondernemingsraad alsook de Cliëntenraad. Gepland is de benoeming eind juni definitief te laten plaatsvinden.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met:

Voorzitter RvC BiOns BV

Dhr. G.J. Oplaat

T: 06-38914469

 

Profielschets

 

 

 

Profielschets Raad van Commissarissen

 

 

F0206

2021/004

 


Inleiding

De Raad van Commissarissen (RvC) van BiOns houdt toezicht op het gevoerde beleid van het bestuur. Dit met als doel de onderneming zo goed mogelijk te laten functioneren en het voortbestaan van de onderneming te waarborgen.

Omvang en samenstelling

Volgens de statuten en het regelement bestaat de RvC uit een oneven aantal van tenminste 3 en maximaal 5 leden. BiOns vindt het belangrijk dat er een evenwichtige samenstelling is met voldoende diversiteit.

Zittingsduur en beschikbaarheid

De zittingsduur betreft een termijn van vier jaar met maximaal 2 maal een herbenoembare termijn.

De Raad van Commissarissen komt ten minste 4 keer per jaar en maximaal 8 keer bijeen. Daarnaast wordt een delegatie van de RvC eenmaal per jaar uitgenodigd bij een overleg tussen bestuurder en Ondernemingsraad en/of Cliëntenraad. 

Taken van de Raad van Commissarissen

De RvC voert volgens de statuten en het regelement haar toezichthoudende taken uit. De leden van de RvC handelen te allen tijde volgens de Governance Code.

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van strategie en het beleid van de onderneming. De RvC houdt toezicht op de verantwoordelijkheden van de bestuurder en fungeert daarnaast ook als klankbord voor de bestuurder. De RvC mag gevraagd en ongevraagd advies geven.

Deskundigheden en ervaringen

De leden van de RvC beschikken tenminste over de volgende deskundigheden en ervaringen:

 • Algemeen politiek maatschappelijk

Van de voorzitter wordt verwacht dat deze algemene politiek maatschappelijke vaardigheden bezit. De commissaris heeft gevoel voor politieke maatschappelijke beïnvloeding, zowel van binnenuit alsook van buitenaf. Ook kan de commissaris dit aspect herkennen, doorgronden en managen ten goede van de organisatie.  

 • Branchekennis (zorg)

Het vereiste is dat minimaal een commissaris inhoudelijk brede kennis heeft van de zorgsector. Belangrijk is ervaring en onafhankelijkheid.

 • Financiën

Deze commissaris heeft brede kennis en ervaring op het gebied van algehele financiën. Met deze kennis is de commissaris in staat om kritisch toezicht te houden op de interne risicobeheersings- en controlesystemen betreffende de financiën van de organisatie.

 • Relevante netwerken

Een breed netwerk draagt bij aan een brede blik op innovatie en toekomstige ontwikkelingen welke in de zorgsector belangrijk zijn i.v.m. de continuïteit van de organisatie. De toekomstige koers wordt bepaald vanuit een afhankelijke positie door politiek gevoerde overheidsbesluiten.  

Kwaliteiten

De leden van de RvC beschikken tenminste over onderstaande kwaliteiten:

 • Goed het evenwicht weten te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand

De commissaris moet zich betrokken voelen bij de organisatie, maar tegelijkertijd ook  afstand weten te bewaren.  

 • Besluitvaardig

In deze functie is het belangrijk dat de commissaris besluiten durft te nemen waarbij deze oog heeft voor tegenstrijdige belangen binnen en buiten de organisatie.

 • Proactieve houding en goede samenwerking

Van de commissarissen wordt een proactieve en collegiale houding verwacht. De samenwerking met bestuurder dient te geschieden vanuit een integer, open en kritisch klimaat.

 • Kritische zelfreflectie

De commissarissen zijn in staat om hun eigen bijdrage, evenals de bijdrage van hun collega’s, jaarlijks kritisch te kunnen beoordelen tijdens een evaluatiemoment.

 • Onafhankelijkheid, integriteit

De commissarissen dienen te allen tijde een onafhankelijke houding aan te nemen. Deze functie vraagt integriteit, verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid in verband met de onderwerpen die aan de orde komen.  

 • communicatie vaardigheden

Van de commissarissen wordt verwacht dat zij beschikken over goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in geschrift om het bestuur te voorzien van raad en advies.  

Specifieke deskundigheid en kwaliteiten van de voorzitter

Van de voorzitter van de RvC worden specifieke deskundigheid en kwaliteiten verwacht zoals:

 • De voorzitter heeft genoeg natuurlijk gezag om de voorzittersfunctie op de juiste manier te vervullen. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij iemand is die richting en binding kan bieden aan de RvC en dat hij als verbindende schakel fungeert.
 • De voorzitter moet op een juiste manier de vergadering kunnen leiden en in kunnen- en durven grijpen waar nodig. Als eerst aanspreekbare lid van de RvC vervult de voorzitter nadrukkelijk de klankbordfunctie vanuit de RvC met het bestuur.
 • De voorzitter beschikt over voldoende politiek maatschappelijke vaardigheden. 

Vergoeding

De vergoeding is een afgeleide van de gemiddelde vergoeding voor commissarissen in de zorg.