Tarieven

De tarieven zijn per zorgstoom verschillend, hieronder worden de vier zorstromen benoemd met bijbehorende tarieven.

“Zorg in natura via WMO en JW (gemeente)”
De ondersteuning wordt volledig voor u geregeld; u krijgt een thuishulp naar aanleiding van de indicatie van de gemeente. U maakt zelf een keuze uit de zorgaanbieders met wie de gemeente een contract heeft afgesloten. U bent vrij in uw keuze. Wenst u zorg via BiOns? Geeft dit dan aan bij de consultant van uw gemeente. Uw eigen bijdrage wordt via het CAK gefactureerd en bedraagt het abonnementstarief van €19,- per maand.

“Persoonsgebonden budget”
Indien u kiest voor een persoonsgebonden budget, kunt u zelf de zorg inkopen. U regelt de thuishulp, de administratie (vaak via de Sociale Verzekeringsbank) en betaling geheel zelf. U bent dan helemaal vrij om zelf een organisatie te kiezen waar u de hulp inkoopt. Het is mogelijk om met een PGB zorg in de kopen bij BiOns.

Tarief voor huishoudelijke hulp is € 32,50 per uur
Tarief voor Ambulante begeleiding licht is prijs op aanvraag per uur

“Particuliere hulp”
Indien u geen indicatie krijgt, maar u wilt wel graag ondersteuning, dan kunt u particuliere hulp bij BiOns inkopen. Voor nadere informatie kunt u ons bellen (085 – 85 00 163) of mailen (info@bions.nl). 

Tarief voor huishoudelijke hulp is € 32,50 per uur
Tarief voor Ambulante begeleiding licht is € 66,00 per uur

“Wet Langdurige Zorg (WLZ)”
Indien u hulp heeft via de WLZ, berekent het CAK uw eigen bijdrage. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK (https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp).