Tarieven

Huishoudelijke ondersteuning

“Zorg in natura”
De (huishoudelijke) ondersteuning wordt volledig voor u geregeld; u krijgt een thuishulp naar aanleiding van de indicatie. De registratie en betaling is automatisch geregeld via de zorgaanbieder en de gemeente. U maakt zelf een keuze uit de zorgaanbieders met wie de gemeente een contract heeft afgesloten. U bent vrij in uw keuze. Wenst u zorg via BiOns? Geeft dit dan aan bij de consultant van uw gemeente.

“Persoonsgebonden budget”
Indien u kiest voor een persoonsgebonden budget, kunt u zelf de zorg inkopen. U regelt de thuishulp, de administratie (vaak via de Sociale Verzekeringsbank) en betaling geheel zelf. U bent dan helemaal vrij om zelf een organisatie te kiezen waar u de hulp inkoopt. Het is mogelijk om met een PGB zorg in de kopen bij BiOns.
U betaalt altijd een eigen bijdrage, zowel bij Zorg in Natura als bij het Persoonsgebonden Budget. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Wilt u meer weten? Bel gratis naar het CAK, 0800 - 19 25. Of kijk op de website van het CAK www.hetcak.nl.

“Particuliere hulp”
Indien u geen indicatie krijgt, maar u wilt wel graag ondersteuning, dan kunt u particuliere hulp bij BiOns inkopen. Voor nadere informatie kunt u ons bellen (085 – 85 00 163) of mailen (info@bions.nl).

Ondersteunende begeleiding

“Zorg in natura”
Hieronder vallen indicaties in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Maatwerkvoorziening / Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vanaf 18 jaar en Jeugdwet. De tarieven WLZ worden bepaald op basis van de CIZ-indicatie en het hieraan verbonden zorg zwaartepakket. Voor de Maatwerkvoorziening en de Jeugdwet hanteren wij de tarieven zoals bepaald en vastgelegd in de werkafspraken met de gecontracteerde gemeenten. Het CAK bepaalt de eventuele eigen bijdrage. Onze cliënten ontvangen hiervan zelf een factuur. De CAK-bijdrage is van toepassing voor cliënten van 18 jaar en ouder.

“Persoonsgebonden budget”
De gehanteerde tarieven bij een Persoonsgebonden Budget hangen af van een afgegeven CIZ-indicatie en her hieraan verbonden zorg zwaartepakket.

WLZ
Met betrekking tot de WLZ werkt BiOns conform de door gemeenten vastgestelde tarieven. Deze tarieven zijn vastgelegd in de gesloten raamovereenkomst en kunnen per gemeente verschillen.

Voor de WLZ (zorgkantoor Twente) gelden de volgende tarieven:

  • Begeleiding: € 58,11 per uur
  • Huishoudelijke verzorging: € 27,85 per uur.


Financiële zorgverlening
Indien u in een situatie komt waarbij u beschermingsbewind nodig heeft met betrekking tot Financiële Zorgverlening, kunt u gebruik maken van “ZEKER Financiële Zorgverlening”. De laatste jaren is het aantal aanbieders op het gebied van beschermingsbewind fors gegroeid; daar het een vrij beroep is en de vraag in de markt enorm gestegen is, zijn dit type bureaus erg gegroeid, wat in veel gevallen ten koste is gegaan van de kwaliteit. Niet voor niets is daarom begin 2014 nieuwe wetgeving van kracht gegaan. De kwaliteit moest beter worden en er zijn hogere eisen gesteld aan de bewindvoerder. ZEKER is het daar volledig mee eens en wil daarin toonaangevend zijn.
ZEKER heeft alle dossiers volledig gedigitaliseerd en daarnaast, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, samen met de NCOI de Hbo-opleiding Financieel Zorgverlener “specialisatie beschermingsbewind” ontwikkeld. Ze hebben daarbij de lat hoog gelegd. Deze opleiding heeft de zwaarste studiebelasting op dit gebied. Een gedegen opleiding die volgens hen noodzakelijk is. Het gaat uiteindelijk om de financiële belangen van de klant waarbij een professionele en persoonlijke benadering een belangrijke voorwaarde is. Daar moeten hoge eisen aan gesteld worden.
Beschermingsbewind is een vak. Een vak met een toekomst. ZEKER Financiële Zorgverlening is daar klaar voor!