Veel gestelde vragen

Hoe kan ik huishoudelijk hulp krijgen?

U heeft behoefte aan extra ondersteuning bij het huishouden. Hiervoor kunt u zich melden bij uw gemeente. De gemeente bepaalt hoeveel uren zorg en ondersteuning u nodig heeft en stelt uw indicatie vast.

Als u een indicatie krijgt kan dat het zijn dat

  • de huishoudelijke hulp voor u geregeld wordt (HV1 of HV2); 
  • u een persoonsgebonden budget krijgt en dan zelf alles regelt (PGB).

Dat is net waar u zelf voor kiest.

Als de huishoudelijke hulp voor u geregeld wordt, heeft de gemeente u bij het aanvragen van uw hulp gevraagd van welke zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten, u de zorg wilt ontvangen. U geeft bij de gemeente vervolgens aan dat u zorg wilt ontvangen van BiOns.

Als u geen indicatie krijgt, maar u wilt wel graag huishoudelijke hulp, dan wordt deze hulp uit uw eigen middelen betaald. Dit noemen we dan Particuliere hulp. Ook deze hulp kan BiOns u uiteraard bieden.

U kunt ons altijd bellen of mailen voor vragen en meer hulp: info@BiOns.nl of op telefoonnummer 085-8500163.

Ik wil zorg van BiOns. Hoe gaat dat?

Als u een indicatie heeft, ontvangt u deze per brief van de gemeente. BiOns ontvangt tegelijkertijd van de gemeente de opdracht de zorg aan u te gaan verlenen. Als u geen indicatie heeft, of u heeft een PGB gekregen, dan kunt u zich rechtstreeks bij BiOns aanmelden.
Vanuit het kantoor wordt dezelfde dag aan het team van waaruit u uw zorg gaat ontvangen doorgegeven dat u zorg nodig heeft. De teamleidster selecteert voor u een thuishulp van BiOns die het best bij u past. Wij proberen altijd medewerkers in te schakelen die afkomstig zijn uit uw omgeving.
Deze hulp neemt vervolgens met u contact op om een afspraak te maken. Tijdens de afspraak maakt u kennis met uw thuishulp. Deze zal met u doornemen waar u behoefte aan heeft en de formulieren met u invullen.
In veel gevallen wordt er ook al direct gestart met zorg te verlenen.

Samen met uw hulp maakt u heldere werkafspraken. Die schrijven we op in de zorgmap die bij u achterblijft.
Hierin kunt u of uw familie ook aantekeningen maken zodat de zorg goed wordt ingelicht en overgedragen.

Uw dossier hebben we ook digitaal online voor u beschikbaar. Uw familie kan op afstand meekijken wat er gebeurt.

BiOns is duidelijk en open in alles wat ze doet!

Ik wil een vaste thuishulp. Kan dit?

Ja dat kan.

Bij BiOns maakt u direct na de aanmelding kennis met uw vaste thuishulp. De teamleidster van uw thuishulp zal na verloop van tijd contact met u opnemen om te vragen of u tevreden bent over uw hulp. Bent u dat niet, dan zal gezocht worden naar een andere medewerkster.

Naast uw vaste hulp, beschikt u over een vast team van vervangers. BiOns werkt namelijk met vaste teams van medewerkers met het zogenaamde “buddyprincipe”, zodat als er sprake is van vervanging, de zorg ook plaatsvindt door een voor u “bekende en vaste” medewerker.

Kan BiOns meer dan alleen huishoudelijke hulp bieden?

Naast de huishoudelijke verzorging heeft u misschien ook behoefte aan andere diensten bij u thuis. Bijvoorbeeld een boodschappendienst, maaltijdbezorging, kapper aan huis, tuinonderhoud, een timmerklus in huis of een was-, stoom- en strijkservice. Of u het nu druk heeft of moeite heeft het allemaal zelf te regelen.

BiOns helpt u hiermee. De servicediensten maken uw leven makkelijker en comfortabeler.

Wilt u weten wat BiOns nog meer voor u kan betekenen? Bel ons gerust. Onze medewerkers nemen graag de tijd voor u. U kunt ons 5 dagen per week bereiken op 085-8500163 of via email: info@BiOns.nl

Ik wil de zorg (tijdelijk) afzeggen

Het kan gebeuren dat u geen zorg kunt of wilt ontvangen. Bijvoorbeeld door tijdelijke afwezigheid of dat u helemaal wilt stoppen met de zorg van BiOns.

U moet BiOns hierover tijdig in lichten. Dit doet u door contact op te nemen met uw medewerkster of met het kantoor van BiOns. Hun gegevens staan vermeld in het Zorgplan dat in uw Zorgmap zit.

Wanneer uw afmelding later gebeurt dan 24 uur voor aanvang van de geplande zorg, zal de eigen bijdrage die u verschuldigd bent vanuit het CAK wel in rekening worden gebracht.
Dit geldt niet als er sprake is van overmacht of calamiteiten.

Als u de zorg helemaal wilt beëindigen, dan meldt u dit schriftelijk bij uw medewerkster of bij het kantoor van BiOns. Ook hiervoor geldt een opzegtermijn van 24 uur voor aanvang van de geplande zorg. Gebeurt dit niet binnen deze termijn, dan zal de verschuldigde eigen bijdrage vanuit het CAK wel in rekening worden gebracht voor dat eerstvolgende zorgmoment.

U zult daarna wel worden benaderd voor het invullen van een zogenaamde “Exit evaluatie”. BiOns doet dit om de prestatie naar cliënten toe te verbeteren en wij horen dan ook graag van u waarom u de zorg hebt stopgezet.

Kan BiOns de zorg weigeren of stopzetten

BiOns kan weigeren u zorg of ondersteuning te leveren of deze stop zetten als deze reeds begonnen is. Dat doen wij natuurlijk niet zo maar en daar gaan een aantal stappen aan vooraf. In deze informatie worden deze stappen beschreven en ook aangegeven op welke manier u eventueel kunt aangeven dat u het hier niet mee eens bent.