BiOns is een zorgaanbieder op het gebied van Huishoudelijke Ondersteuning, Individuele Begeleiding en Wet Langdurige Zorg. 

In de Huishoudelijke Ondersteuning onderscheidt BiOns zich omdat wij werken met zelfsturende teams. Dit brengt een grote betrokkenheid van onze medewerkers met zich mee, met vaste vervangers in geval van ziekte of vakantie.

Individuele Begeleiding bieden wij op het gebied van WMO, Jeugdwet en Wet Langdurige Zorg. BiOns begeleidt cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek al dan niet in combinatie met gedragsproblemen of enige vorm van verslaving, door laagdrempelige maar kwalitatief hoogwaardige en professionele zorg te bieden.

BiOns voldoet aan alle kwaliteitseisen en is ISO 9001 gecertificeerd.

 

Corona

BiOns houdt zowel uw veiligheid alsook de veiligheid van onze medewerkers nauwlettend in de gaten. Uw gezondheid en die van onze medewerkers staat voorop. Onze hulpen zijn allemaal geïnformeerd, en worden continue op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en maatregelen over de geldende protocollen waar onder andere die van het RIVM. Dit heeft onze continue aandacht en ook uw hygiëne in uw woning houden we nauwlettend in de gaten wat juist nu in deze tijd erg belangrijk is.

Wij zorgen ervoor dat we op de hoogte blijven van de laatste informatie en ontwikkelingen vanuit de diverse bronnen waaronder ons Kabinet, het RIVM, de GGD en de zorgbranche. Op deze wijze kunnen we snel inspelen op mogelijke wijzigingen en maatregelen en direct onze medewerkers hierover te informeren.   

Zoals bekend heeft het Kabinet landelijk maatregelen genomen om diverse branches te sluiten zoals bijvoorbeeld de horeca. De zorgsector blijft uiteraard wel doorgaan, aangezien deze onder de vitale beroepen valt. Hiertoe behoort ook de huishoudelijke zorg. Wij zorgen ervoor dat medewerkers inzetbaar blijven die u kunnen voorzien van de benodigde zorg of ondersteuning. 

Huishoudelijk medewerkers zijn niet verplicht om met beschermende middelen te werken, zoals bijvoorbeeld mondkapjes en/of handschoenen. De reden hiervan is dat wij de 1,5 meterregel goed kunnen toepassen en geen direct lichamelijk contact hebben met onze cliënten. Ook dit is uiteraard conform het protocol van het RIVM. Tevens komen huishoudelijk medewerkers niet in aanmerking voor het laten testen op het Coronavirus. 

BiOns verstuurd bewust geen brieven naar onze cliënten over het coronavirus. De ontwikkelingen kunnen snel gaan en al snel is de informatievoorziening achterhaald en verouderd.

Natuurlijk is elke situatie anders. Heeft u twijfels en/of vragen over uw eigen situatie? Schroom niet en belt u gerust naar BiOns middels het algemene nummer (085-8500163). Voer vervolgens uw postcode in en u komt automatisch bij uw Zorgmanager terecht met wie uw twijfels en/of vragen kunt bespreken.

Wij zijn er voor u in deze moeilijke tijd!

Directie BiOns

 

Cliëntenraad

"Cliënt geeft raad"

BiOns vindt het heel belangrijk dat u als cliënt inspraak heeft. Daarom heeft BiOns een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten binnen de organisatie en bevordert op die manier het functioneren van BiOns. De cliëntenraad heeft het recht gevraagd en ongevraagd advies te geven aan BiOns. Op deze manier kijkt BiOns waar de kwaliteit nog meer verbetert kan worden.

Hoe werkt het in de praktijk?

De cliëntenraad:
-  Overlegt ongeveer 4 x per jaar
-  Heeft een onafhankelijke voorzitter
-  Krijgt secretariële ondersteuning
-  Overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur
-  Vergadert op een centrale locatie
-  Bestuur bestaat uit: ouders, cliënten, of betrokkenen van BiOns


Interesse?

Wilt u de cliëntenraad steunen? Dat kan! U kunt dan bijvoorbeeld lid worden van de cliëntenraad. Maar u kunt ook uw punten die u opvallen, zowel positief als negatief, aan ons doorgeven. Ook horen we graag uw ideeën voor verbeteringen.
Zowel uw aanmelding, ideeën voor verbetering of punten die u opvallen, kunt u mailen naar de cliëntenraad; clientenraad@bions.nl
LET OP! Een cliëntenraad is niet bedoelt om uw klacht te uiten! Hiervoor willen wij u verwijzen naar onze klachten reglement in uw zorgdossier.


                           Groeien doen we samen.


Neem direct contact op

Bel direct: 085 - 8500 163

Vraag en antwoord:

Beveiligingsvraag

Vertrouwenspersoon

Binnen BiOns is er een vertrouwenspersoon aanwezig. Dit is Annie Hesselink. Met haar kan je in gesrpek gaan als je over bepaalde persoonlijke, privé omstandigheden wilt praten en dit kwijt wilt aan een betrouwbaar en onafhankelijk persoon. Die omstandigheden kunnen uiteenlopende zaken zijn, zoals discriminatie, seksuele geaardheid. Annie zal iedere melding serieus behandelen en kan ervoor zorgen dat, waar gewenst en mogelijk maatregelen worden getroffen. Hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat alle informatie strikt vertrouwelijk, serieus en zoveel mogelijk anoniem behandeld zou worden.

Mocht je contact op willen nemen met Annie, dan kan je haar zowel telefonisch als per mail bereiken.

Adres:

Watermolen 92, 7461 AZ Rijssen
Telefoon: 06-83778238
Email: anniehesselink@bions.nl

 

Klachtenfunctionaris

BiOns heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Met deze functionaris kunt u in gesprek gaan wanneer u bijvoorbeeld een klacht heeft waar u met uw medewerker/begeleider of zijn of haar leidinggevende niet goed uitkomt, of waarbij u zich onvoldoende gehoord voelt. De functionaris zal proberen te bemiddelen om tot een goede oplossing te komen. De klacht kan uiteenlopende zaken betreffen en zal iedere klachtenmelding serieus behandelen en kan er voor zorgen dat, waar gewenst en mogelijk, maatregelen worden getroffen. Hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat alle informatie strikt vertrouwelijk, serieus en zoveel mogelijk anoniem behandeld zal worden. Indien het niet lukt om tot een goede oplossing te komen, wordt de klacht voorgelegd aan de Landelijke Geschillencommissie Zorg, waarbij BiOns is aangesloten.

U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken via het mailadres: klachten@bions.nl.