Onze groei naar sociaal ondernemerschap beloond met PSO-certificering

Thuiszorgorganisatie BiOns BV heeft als eerste volledige thuiszorgorganisatie Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Al vanaf het moment van oprichten in 2011 besteden wij actief aandacht om werkplek te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen onze organisatie. In 2017 en 2018 werd de focus hierop groter, vanwege het vooruitstrevende inzicht dat steeds meer gemeenten een SROI-verplichting zouden gaan invoeren. Vanaf 2019 verschoof de wens en drijfveer voor het aannemen van deze doelgroep van “het is een mooi initiatief om aandacht aan te besteden,” naar “we willen echt sociaal ondernemer worden,”. We merken dat het een meerwaarde is voor ons bedrijf, omdat wij met alle lagen van de samenleving in contact zijn. Onze collega’s uit de PSO-doelgroep zijn volledig opgenomen als medewerker binnen de teams. Waar extra aandacht nodig heeft wordt ruimte gecreëerd om deze aandacht te kunnen geven. Het is belangrijk dat alle medewerkers zich thuis voelen bij BiOns.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Wij zijn ontzettend trots dat de inzet van de afgelopen jaren, heeft bijgedragen aan het behalen van de hoogste trede op de PSO-ladder en wij daarom nu behoren tot de 10% koplopers van sociaal ondernemende organisaties.

 

BiOns is sinds 2014 gecertificeerd voor haar kwaliteit in haar bedrijfsprocessen.

Sinds 2018 is BiOns ISO 9001 certificeert.

Het ISO 9001:2015 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Het certificaat toont aan dat BiOns voldoet aan alle eisen en verwachtingen en dat continue verbeteren in de organisatie geborgd is.