Cliëntenraad

"Cliënt geeft raad"

BiOns vindt het heel belangrijk dat u als cliënt inspraak heeft. Daarom heeft BiOns een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten binnen de organisatie en bevordert op die manier het functioneren van BiOns. De cliëntenraad heeft het recht gevraagd en ongevraagd advies te geven aan BiOns. Op deze manier kijkt BiOns waar de kwaliteit nog meer verbetert kan worden.

Hoe werkt het in de praktijk?

De cliëntenraad:
-  Overlegt ongeveer 4 x per jaar
-  Heeft een onafhankelijke voorzitter
-  Krijgt secretariële ondersteuning
-  Overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur
-  Vergadert op een centrale locatie
-  Bestuur bestaat uit: ouders, cliënten, of betrokkenen van BiOns


Interesse?

Wilt u de cliëntenraad steunen? Dat kan! U kunt dan bijvoorbeeld lid worden van de cliëntenraad. Maar u kunt ook uw punten die u opvallen, zowel positief als negatief, aan ons doorgeven. Ook horen we graag uw ideeën voor verbeteringen.
Zowel uw aanmelding, ideeën voor verbetering of punten die u opvallen, kunt u mailen naar de cliëntenraad; clientenraad@bions.nl
LET OP! Een cliëntenraad is niet bedoelt om uw klacht te uiten! Hiervoor willen wij u verwijzen naar onze klachten reglement in uw zorgdossier.


                           Groeien doen we samen.

Vertrouwenspersoon

Binnen BiOns is er een vertrouwenspersoon aanwezig. Dit is Annie Hesselink. Met haar kan je in gesrpek gaan als je over bepaalde persoonlijke, privé omstandigheden wilt praten en dit kwijt wilt aan een betrouwbaar en onafhankelijk persoon. Die omstandigheden kunnen uiteenlopende zaken zijn, zoals discriminatie, seksuele geaardheid. Annie zal iedere melding serieus behandelen en kan ervoor zorgen dat, waar gewenst en mogelijk maatregelen worden getroffen. Hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat alle informatie strikt vertrouwelijk, serieus en zoveel mogelijk anoniem behandeld zou worden.

Mocht je contact op willen nemen met Annie, dan kan je haar zowel telefonisch als per mail bereiken.

Adres:

Watermolen 92, 7461 AZ Rijssen
Telefoon: 06-83778238
Email: anniehesselink@bions.nl

Klachtenfunctionaris

BiOns heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Met deze functionaris kunt u in gesprek gaan wanneer u bijvoorbeeld een klacht heeft waar u met uw medewerker/begeleider of zijn of haar leidinggevende niet goed uitkomt, of waarbij u zich onvoldoende gehoord voelt. De functionaris zal proberen te bemiddelen om tot een goede oplossing te komen. De klacht kan uiteenlopende zaken betreffen en zal iedere klachtenmelding serieus behandelen en kan er voor zorgen dat, waar gewenst en mogelijk, maatregelen worden getroffen. Hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat alle informatie strikt vertrouwelijk, serieus en zoveel mogelijk anoniem behandeld zal worden. Indien het niet lukt om tot een goede oplossing te komen, wordt de klacht voorgelegd aan de Landelijke Geschillencommissie Zorg, waarbij BiOns is aangesloten.

U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken via het mailadres: klachten@bions.nl.