BiOns, onze visie

BiOns, onze visie

BiOns is een innovatieve thuiszorgorganisatie, opgericht door mensen met veel ervaring in de zorg.

Op zorg moet je elke dag kunnen rekenen. Daarom vindt BiOns de continuïteit in de zorgverlening erg belangrijk. Indien mogelijk, worden de werkzaamheden zoveel mogelijk verricht door dezelfde medewerkers. Bij BiOns werken wij namelijk in zelfsturende teams. Samen zorgen onze medewerkers ervoor dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. U kent de vaste vervangers in het team van uw thuishulp, een vertrouwd gezicht is immers erg prettig.

Hoe vraagt u ondersteuning aan?

Indien u ondersteuning nodig heeft, vraagt u dit aan bij uw gemeente. De gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt en op hoeveel hulp of zorg u recht heeft. U kunt zelf aangeven dat u dit van BiOns wilt ontvangen. Zodra wij uw indicatie van de gemeente hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact op met u of uw mantelzorger op om door te spreken wat uw wensen zijn. Vervolgens overleggen wij welke medewerker het beste bij u past. Deze medewerkster neemt met u contact op en met haar maakt u heldere werkafspraken, welke vastgelegd worden in de zorgmap die bij u achterblijft. Ook wordt een zorgovereenkomst opgesteld, waarin afspraken over de invulling van de werkzaamheden en de werktijden worden vastgelegd.

In sommige gemeenten is de huishoudelijke ondersteuning ondergebracht in een zogenaamde "algemene voorziening". U kunt dan rechtstreeks met ons contact opnemen, zonder tussenkomst van de gemeente. Wij nemen dan telefonisch uw situatie met u door (lichte toegangstoets) om te onderzoeken of u voor ondersteuning in aanmerking komt. Op dit moment is dit het geval in Rijssen-Holten, Barneveld, Hardenberg, Ommen, Veenendaal, Baarn-Woudenberg, Assen, Aa-Hunze, Borger-Odoorn, Doetinchem en Dalfsen. 

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de eerste afspraak maakt u kennis met uw thuishulp. Deze zal samen met u doornemen waar u behoefte aan heeft en de benodigde formulieren met u invullen. Deze formulieren komen hieronder aan de orde, zodat u weet wat u kunt verwachten. In veel gevallen wordt er ook al direct gestart met de zorg. 

Intakeformulier en Registratieformulier Cliëntgegevens

Uw behoefte aan zorg en de afspraken die hierover worden gemaakt, worden ingevuld op het “intakeformulier”. Uw persoonlijke gegevens zullen worden genoteerd in het “Registratieformulier Cliëntgegevens”. Deze formulieren gaan terug naar het kantoor van BiOns om ingevoerd te worden in ons cliëntregistratiesysteem. BiOns draagt zorg voor een goede bescherming van uw gegevens. BiOns heeft daarvoor een privacyreglement, conform de AVG wet- en regelgeving.

Ondersteuningsplan

Ook wordt tijdens deze afspraak met u afgesproken welke werkzaamheden er wanneer in uw huis zullen worden uitgevoerd en wat er nodig is om dit kunnen uitvoeren. Eventueel aan de hand van de indicatie die u hebt ontvangen van de gemeente. Deze afspraken worden vastgelegd in het “Ondersteuningsplan”.

Arbochecklist

BiOns stelt conform de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) eisen aan de omstandigheden waaronder haar medewerkers mogen werken. Deze betreffen veiligheid, lichamelijke belasting, eventueel werkmateriaal, temperatuur en milieuaspecten. Deze worden met u doorgenomen aan de hand van de “Arbochecklist”. 

Algemene leveringsvoorwaarden

De medewerkster van BiOns neemt de algemene leveringsvoorwaarden van BiOns met u door. Hieraan gekoppeld zijn de verschillende informatiebrochures over de zorg die u gaat ontvangen: de klachtenregeling van BiOns, de wijze waarop u de zorg (tijdelijk) stop kan zetten en wat er gebeurt als de zorg niet uitgevoerd kan worden.

Zorgmap

Alle gegevens en veel van de hierboven genoemde formulieren en brochures worden bij u achtergelaten in uw Zorgmap. Hierin zit alle informatie voor u en BiOns om de zorg goed te kunnen uitvoeren. In de Zorgmap zit ook een “Aantekeningenformulier”. Dit formulier wordt gebruikt om over een weer bijzondere omstandigheden, situaties en handelingen uit te wisselen met u, uw familie, mantelzorgers en overige hulpverleners. Een ieder is gerechtigd om hier aantekeningen op te maken.

Zorgovereenkomst

Alles wat met u wordt besproken wordt vastgelegd in de “Zorgovereenkomst” die u na het eerste gesprek met BiOns krijgt thuisgestuurd. Deze ontvangt u in tweevoud. Het is de bedoeling dat u beide formulieren ondertekent. Eén formulier wordt opgeborgen in uw Zorgmap en één formulier wordt teruggestuurd naar BiOns voor in uw cliëntendossier in ons cliëntregistratiesysteem.

Evaluatie

Om onze dienstverlening te kunnen blijven verbeteren voert BiOns regelmatig een cliënttevredenheidsonderzoek uit. U ontvangt hiervoor een verzoek per post of via uw medewerker. Indien u hulp nodig heeft bij het invullen van dit formulier vragen wij u om dit samen met een familielid of mantelzorger te doen.

Waar zijn wij actief?

Wij hebben teams in de volgende gemeenten:

- Samen14, dit betreft een samenwerkingsverband van 12 Twentse gemeenten (Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede,
  Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand,
  Tubbergen en Wierden)

- Gemeente Staphorst, Meppel, De Wolden en Hoogeveen, Westerveld, Aa en Hunze, Noordenveld en Zwartewaterland

- Gemeente Dalfsen

- Gemeente Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

- Gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen, Deventer en Olst-Wijhe

- Gemeente Scherpenzeel, Veenendaal en Renswoude