Ondersteunende begeleiding

Ondersteunende begeleiding

Begeleiding is bedoeld voor mensen die de regie kwijt raken of geraakt zijn over hun eigen leven. Mensen die aangeven dat ze het niet weten, het niet meer zien zitten of het niet meer aankunnen. Er is behoefte aan structuur, rust en overzicht.
Onze begeleiding omvat ondersteuning op het gebied van de persoonlijke woon- en leefsituatie van de cliënt. Hierbij moet u denken aan ondersteuning bij het voeren van het huishouden, structureren van een dag en week maar het omvat ook bijvoorbeeld ondersteuning bij administratieve zaken.
BiOns gaat uit van de (rest) mogelijkheden van de cliënt.
BiOns werkt vooral heel praktisch en de medewerkers zetten in op hetgeen de cliënt ook zelf bepaalt. Het is en blijft wel zijn of haar leven en BiOns is voorstander van eigen regie met ondersteuning daar waar dat nodig is.

Praktische ondersteuning

Onze ondersteuning is vooral praktisch van aard. De ondersteunde begeleider helpt zelf mee bij de planning van de dagelijkse en wekelijkse huishoudelijke taken, administratieve taken of het aanbrengen van structuur in de huishouding. De ondersteunende begeleidier werkt nauw samen met de eventueel aanwezige huishoudelijke hulp. Als dit een medewerkster is van BiOns is dit een teamlid waar nauw mee wordt samengewerkt. Daar waar dat mogelijk is worden deze taken zelfs door dezelfde persoon uitgevoerd!
Doordat BiOns zowel begeleiding alsook huishoudelijke hulp biedt, geeft dat meer rust en komen er minder verschillende organisaties in huis. Altijd dezelfde vertrouwde gezichten.
Onze begeleider doet het samen met u, onze cliënt. Dat de kracht van BiOns gebleken de afgelopen tijd.