Tarieven

Huishoudelijke ondersteuning

Zorg in Natura
De (huishoudelijke) ondersteuning wordt volledig voor u geregeld; u krijgt een thuishulp naar aanleiding van de indicatie. De registratie en betaling is automatisch geregeld via de zorgaanbieder en de gemeente. U maakt zelf een keuze uit de zorgaanbieders met wie de gemeente een contract heeft afgesloten. U bent vrij in uw keuze. Wenst u zorg van BiOns? Geef dit dan aan bij de consulent van uw gemeente.

Persoonsgebonden budget
Als u kiest voor een persoonsgebonden budget (een “zak met geld”), kunt u zelf de zorg inkopen. U regelt de thuishulp, de administratie (vaak via de Sociale Verzekeringsbank) en betaling geheel zelf. U bent dan helemaal vrij om zelf een organisatie te kiezen waar u de hulp inkoopt. Het is mogelijk om met een PGB zorg in te kopen bij BiOns.

U betaalt altijd een eigen bijdrage, zowel bij Zorg in Natura als bij het Persoongebonden Budget. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Wilt u meer weten? Bel gratis naar het CAK, 0800-19 25. Of kijk op de website van het CAK www.hetcak.nl.

Particuliere hulp
Indien u geen indicatie krijgt, maar u wilt wel graag ondersteuning, dan kunt u particuliere hulp bij BiOns inkopen. Voor nadere informatie kunt u ons bellen (085-8500163) of mailen (info@bions.nl).

Ondersteunende begeleiding

Zorg in Natura
Hieronder vallen indicaties in het kader van de Wet Langdurige Zorg, Maatwerkvoorziening/Wet Maatschappelijke Ondersteuning vanaf 18 jaar en Jeugdwet.

De tarieven WLZ worden bepaald op basis van de CIZ indicatie en het hieraan verbonden zorg zwaarte pakket.

Voor de Maatwerkvoorziening en de Jeugdwet hanteren wij de tarieven zoals bepaald en vastgelegd in de werkafspraken met Samen14. Het CAK bepaalt de eventuele eigen bijdrage. Onze cliënten ontvangen hiervan zelf een factuur. De CAK bijdrage is van toepassing voor cliënten van 18 jaar en ouder.

PGB
De gehanteerde tarieven bij een Persoongebonden Budget hangen af van de afgegeven CIZ indicatie, en het hieraan verbonden zorg zwaarte pakket.

Klachtenfunctionaris

BiOns heeft een eigen klachtenfunctionaris. Dit is de heer Frank Leensen. Met hem kunt u in gesprek gaan wanneer je bijvoorbeeld een klacht waar u met uw medewerker/ begeleider of zijn of haar leidinggevende niet goed uitkomt, of waarbij u zich onvoldoende gehoord voelt. Frank zal proberen te bemiddelen om tot een goede oplossing te komen. De klacht kan uiteenlopende zaken betreffen. Frank zal iedere klachtenmelding serieus behandelen en kan er voor zorgen dat, waar gewenst en mogelijk, maatregelen worden getroffen. Hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat alle informatie strikt vertrouwelijk, serieus en zoveel mogelijk anoniem behandeld zal worden. Indien het niet lukt om tot een goede oplossing te komen, wordt de klacht voorgelegd aan de Landelijke Geschillencommissie Zorg, waarbij BiOns is aangesloten.

Frank is te bereiken via het mailadres frankleensen@servicediensten.nu.